Ny lov om digitalt salgsregistreringssystem

Fra og med 1. januar 2024 skal alle virksomheder i Danmark, anvende et digitalt salgsregistreringssystem. Dette gælder udvalgte brancher, såsom restauranter og caféer, der har en årlig omsætning på under 10 mio. kr.

Hvis en virksomheds registrering af salg er uregelmæssig, kan myndighederne allerede nu pålægge virksomhederne at overgå til et digitalt salgsregistreringssystem. Overgangen til de nye regler sker i to tempi. Fra og med 1. juli 2021 kan Skattestyrelsen pålægge bestemte virksomheder at anvende et digitalt salgsregistreringssystem. Fra og med 1. januar 2024 vil det være et krav for alle virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 10 mio. kr. at anvende et digitalt salgsregistreringssystem.

Hvad skal det kunne?

Det digitale salgsregistreringssystem skal kunne registrere alle transaktions- og salgsdata elektronisk og udskrive kvitteringer. Det skal også have en funktion til at udskrive hele eller forenklede fakturaer, ligesom med kvitteringer.

Banebrydende lov

Som et led i kampen mod sort arbejde i detailbranchen har Folketinget vedtaget reglerne for at bekæmpe sort arbejde i detailbranchen. Reglerne vil medføre, at et større antal virksomheder skal have udskiftet deres kasseapparat, fordi der skal anvendes et digitalt salgsregistreringssystem. Det vil sige et kassesystem, der automatisk lagrer oplysninger om salg, så disse oplysninger kan udleveres digitalt til skattemyndighederne i forbindelse med et kontrolbesøg eller sendes digitalt til disse umiddelbart efter et sådant besøg.

De nye regler forventes at omfatte mere end 12.000 virksomheder. 

Krav til systemet

Det digitale salgsregistreringssystem er et kasseapparat. Det skal overholde specielle krav og gemme alt data angående salg i en digital database. Det skal kunne registrere særskilte totaler for de anvendte betalingsmidler, dvs. totaler for henholdsvis kontantbetaling, betaling med kort og mobilbetaling m.v. Det digitale salgsregistreringssystem skal automatisk lagre oplysninger om salg hos den enkelte erhvervsdrivende og udlevere dem digitalt til Skatteforvaltningen eller sende dem digitalt umiddelbart efter besøget.

Det digitale salgsregistreringssystem skal kunne registrere alle transaktions- og salgsdata elektronisk og udskrive kvitteringer (i stedet for at bruge håndskrevne kvitteringer). Det skal også have en funktion til at udskrive hele eller forenklede fakturaer, ligesom med kvitteringer.

Sådan tjekker du om dit system lever op til kravene

Her kan du læse mere om de 15 tekniske krav, som din digitale salgsregistrering skal opfylde, for at overholde de gældende lovgivningsmæssige krav, der træder i kraft den 1. januar 2024.

Salg der skal kunne registreres i det nye system

For at imødekomme de lovgivningsmæssige krav skal salgsregistreringssystemet være tilknyttet digitale betalingsmidler som betalingskort, MobilePay og lignende på en sådan måde, at betalinger foretaget med disse midler automatisk bliver registreret i systemet.

Registrering af kontant betaling

Det er påkrævet i henhold til lovgivningen, at erhvervsdrivende også skal acceptere kontanter som betalingsmiddel. Af den grund skal transaktioner, der involverer kontant betaling, også blive dokumenteret i det digitale salgsregistreringssystem.

Online salg via hjemmeside og online-portaler

Det digitale salgsregistreringssystem skal også kunne håndtere online-salg. Dette gælder uanset om salget finder sted via virksomhedens egen hjemmeside eller gennem online-platforme som Just Eat, Foodora og lignende tjenester. Hvis betalingen sker ved brug af digitale betalingsmidler, bliver den automatisk indført i salgsregistreringssystemet. Hvis betalingen i stedet sker direkte til online-portalen, skal dette også blive registreret som betalingsmetode i det digitale salgsregistreringssystem, parallelt med registreringen af kontant betaling.

OCES-certifikat

Som erhvervsdrivende er det obligatorisk at anskaffe et OCES-certifikat. OCES-certifikat står for “Offentlige Certifikater til Elektronisk Service.” Dette certifikat skal bruges i processen med at generere en XML-fil fra dit digitale salgsregistreringssystem på anmodning. Denne fil skal digitalt underskrives ved hjælp af et OCES-certifikat, der specifikt er tildelt dig som erhvervsdrivende.

Hvis dine data opbevares af en leverandør eller tredjepart, og de sender den elektroniske fil på dine vegne, vil leverandøren signere transaktionsdataene med deres eget OCES-certifikat, som de har erhvervet.

Konsekvenser for brud på lovgivning

Som erhvervsdrivende har du forpligtelsen til at erhverve et digitalt salgsregistreringssystem. Salgsregistreringssystemet skal overholde de lovbestemmelser, der er fastsat i momsbekendtgørelsen. Efter den 1. januar 2024 kan du blive pålagt en bøde, hvis Skattestyrelsen ved en kontrol efter konstaterer, at kravet om brug af et digitalt salgsregistreringssystem i overensstemmelse med de nye bestemmelser i momsbekendtgørelsen ikke er blevet opfyldt.

For hver efterfølgende inspektion af en virksomhed, hvor kravene til det digitale salgsregistreringssystem ikke er opfyldt, vil bødens beløb stige med 10.000 kr.

Bødetakster:

  • Første inspektion: 10.000 kr.
  • Anden inspektion: 20.000 kr.
  • Tredje inspektion: 30.000 kr.

Virksomheden kan også blive pålagt daglige bøder. Daglige bøder vil fortsætte, indtil kravene til det digitale salgsregistreringssystem er opfyldt. Daglige bøder har en minimumssats på 1.000 kr. pr. dag.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at høre mere om Skats nye regler, RING NU på:

82 30 44 40

Eller send os en e-mail:

info@bizsys.dk

Call Now Button